خط تولید کیسه های والو دار

ماشین آلات خطوط تولید کیسه های والو دار سیمان و سایر صنایع در دو ظرقیت تولید ارایه میگردد:

1- خط تولید کامل با ظرفیت تولید 50,000 کیسه والو دار در روز با قیمت 393,000 دلار از یک کارخانه بسیارمعتبر چین.

 

با 30 درصد پیش پرداخت و بقیه پس از آمادگی دستگاهها و ارسال به بندر بارگیری. 

کیسه های والودار

2-همچنین خط تولید این کیسه ها باظرفیت تولید 120000کیسه در روزدرسه شیفت.

3-خط تولید کیسه های سیمان کاغذی با ظرفیت های مختلف.

Call Now Button