دستگاه چاپ

دستگاههای چاپ 4 رنگ و 6 رنگ برای انواع کیسه ها

 

       دستگاه چاپ

 

دستگاه چاپ برروی کیسه های جامبو بگ

 

دستگاه چاپ کیسه به کیسه

Call Now Button